Contextpsycho

Psychotherapeutische praktijk
Individuele, relatie- en gezinstherapie

Wie ben ik?

Sandra Nuytkens, na een basisopleiding als sociaal werker, psychotherapeut en rouwtherapeut studeerde ik in 2021 af als Master in de klinische psychologie. Daarna volgde ik de opleiding ‘systeemgerichte supervisie’ waardoor ik collega’s help te reflecteren op eigen werkervaringen.

Tijdens mijn studies heb ik mogen kennis maken met verschillende stromingen relatie- en gezinstherapie: structurele therapie (Minuchin), Contextuele therapie (Nagy), Narratieve therapie (White).

Alvorens me te vestigen als zelfstandige psycholoog heb ik ervaring opgedaan als begeleidster en leidinggevende in de gehandicapten-, bejaarden- en jeugdzorg.

Door op te groeien in een nest waarin familie als belangrijk werd gezien, koos ik voor een Contextuele Therapie opleiding. In mijn werk als psychotherapeut ga ik er dan ook van uit dat een mens nooit op zich bestaat maar steeds verbonden is met haar of zijn ruimere context. Met ‘context’ bedoel ik een mens met haar of zijn betekenisvolle relaties.

Werkmethode

individuele gesprekstherapie
Relatietherapie
Gezinstherapie
Ouderbegeleiding
workshop ouderen
workshop ouderschap
Workshop Vaders
Workshop Rouw

Doelgroep

Adolescenten, volwassenen, ouderen en personen met een beperking.
Mensen met levensvragen: een kritieke levensfase, ontevredenheid over zichzelf, levensmoeheid, verliesverwerking, …
Mensen met vragen en problemen ten gevolge van moeilijk lopende relaties (partnerrelatie, ouder-kind relatie, etc.), gezinsproblematieken, …
Moeilijkheden met het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis, met in het bijzonder:
- eigen ziekteproces: bv. verlies van lichamelijke functies, beperking, …
- ziekteproces van een naaste: bv. dementie, beperking, …
- rouwproces

Tarief

  • eerstelijnspsychologische ondersteuning: dit is een kortdurende reeks van generalistische interventies die licht tot matig intensief zijn. Tarief 11 euro en beperkt tot 8 sessies per jaar. (praktijk: Antwerpen-centrum, Antwerpen ’t Kiel)

  • individuele gesprekstherapie (zie boven). Tarief 75 euro, zonder beperking aantal sessies. Een aantal mutualiteiten voorzien een beperkte terugbetaling. (praktijk : Antwerpen-centrum)

  • relatietherapie (zie boven). Tarief 75 euro. Zonder beperking aantal sessies. Een aantal mutualiteiten voorzien een beperkte terugbetaling. (praktijk: Antwerpen-centrum)

  • gezinstherapie (zie boven). Tarief 75 euro. Zonder beperking aantal sessies. Een aantal mutualiteiten voorzien een beperkte terugbetaling. (praktijk: Antwerpen-centrum)

Contact