Contextpsycho

Psychotherapeutische praktijk
Individuele, relatie- en gezinstherapie

Wie ben ik?

Sandra Nuytkens, na een basisopleiding als sociaal werker, psychotherapeut en rouwtherapeut studeerde ik in 2021 af als Master in de klinische psychologie. Daarna volgde ik de opleiding ‘systeemgerichte supervisie’ waardoor ik collega’s help te reflecteren op eigen werkervaringen.

Tijdens mijn studies heb ik mogen kennis maken met verschillende stromingen relatie- en gezinstherapie: structurele therapie (Minuchin), Contextuele therapie (Nagy), Narratieve therapie (White).

Alvorens me te vestigen als zelfstandige psycholoog heb ik ervaring opgedaan als begeleidster en leidinggevende in de gehandicapten-, bejaarden- en jeugdzorg.

Door op te groeien in een nest waarin familie als belangrijk werd gezien, koos ik voor een Contextuele Therapie opleiding. In mijn werk als psychotherapeut ga ik er dan ook van uit dat een mens nooit op zich bestaat maar steeds verbonden is met haar of zijn ruimere context. Met ‘context’ bedoel ik een mens met haar of zijn betekenisvolle relaties.

Werkmethode

individuele gesprekstherapie
Relatietherapie
Gezinstherapie
Ouderbegeleiding
workshop ouderen
workshop ouderschap
Workshop Vaders
Workshop Rouw

Doelgroep

Adolescenten, volwassenen, ouderen en personen met een beperking.
Mensen met levensvragen: een kritieke levensfase, ontevredenheid over zichzelf, levensmoeheid, verliesverwerking, …
Mensen met vragen en problemen ten gevolge van moeilijk lopende relaties (partnerrelatie, ouder-kind relatie, etc.), gezinsproblematieken, …
Moeilijkheden met het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis, met in het bijzonder:
- eigen ziekteproces: bv. verlies van lichamelijke functies, beperking, …
- ziekteproces van een naaste: bv. dementie, beperking, …
- rouwproces

Praktisch

Via telefoon of mail wordt er een eerste afspraak gemaakt. In dit eerste gesprek worden een aantal gegevens uitgewisseld.
- Wie ben je? Welke zijn je klachten en verwachtingen?
- Wie ben ik? Wat mag je verwachten?
De therapeutische doelstellingen worden in overleg bepaald.
Indien wenselijk word je doorverwezen naar een collega.
Hoeveel gesprekken er zullen plaatsvinden, hoe frequent je op gesprek dient te komen, …, kan niet op voorhand bepaald worden en is afhankelijk van een aantal factoren.

Tarief

Een gesprek duurt 50 min en kost 75 euro (supervisie 90 euro).

Contact

Gesprekken vinden enkel op afspraak plaats via:

0486/55.39.87 of [email protected]